Der er desværre en fejl med vores online booking efter en opdatering, dette beklager vi meget.
Du kan gå ind via dette link og booke: http://hairbyfredborg.bestilling.nu